ผลการแข่งขัน
Results

ผลการแข่งขัน ไทยแลนด์ เอนดูโร ซีรีย์ สนามที่ 2/2014

 

Position Overall
1 กีรติ สุขประสาท 28:28:05
2 สืบสกุล สุขจรรยา 28:38:13
3 ชินพัฒน์ สุขจรรยา 31:25.64
4 ณพล จำรูณวงศ์ 31:59.47
5 จิราธิวัฒน์ ฉายพิมาย 32:20.91

 

Position Elite Men Elite Women
1 กีรติ สุขประสาท 28:28:05 ศิริขวัญ ห่างภัย 38:13:41
2 สืบสกุล สุขจรรยา 28:38:13 ทักษพร ขาวสุวรรณ 38:37:15
3 ชินพัฒน์ สุขจรรยา 31:25.64 เมทินี สันคนาภรณ์ 41:56:54
4 ณพล จำรูณวงศ์ 31:59.47 ศิรภัสสร ขาวสุวรรณ 44:04:20
5 จิราธิวัฒน์ ฉายพิมาย 32:20.91 วันเฉลิม สบู่หอม 49:07:61

 

Position Master A Master B
1 Jason O'Nions 32:43:57 Adrian Hall 33:45:28
2 อภินัน ผาเป้า 32:44:18 มนตรี บุญเสน่ห์ 33:57:16
3 เอกพล แจ่มสระ 34:14:14 เสกสันต์ โพธิ์มาก 34:37:72
4 Arnaud Gommez 34:33:06 วินิจ แสงพรต 35:44:96
5 จักรกฤษ ทองอ่อน 34:39:99 Joris Laperre 35:58:57

 

Position Master C Junior
1 สุทิน เลิศวัลลภ 37:30:35 พรพิทักษ์ สังขาราม 33:13:21
2 สมศักดิ์ บุญเซ่ง 43:40:69 ฌาณวัจน์ธนา พึ่งเมือง 35:56:45
3 นิพนธ์ สุขประสาท 44:50:93 บุณยวัทน์ ปราโมทย์ 36:49:65
4 โศภณ ใจกล้า 48:23:53 อธิบดี ธนะรุ่ง 37:06:93
5 ทวีชัย อ่อนทองอิน 54:51:83 เมธสิทธิ์ บุญเสน่ห์ 38:44:38