ผลการแข่งขัน
Results

 

Position Overall
1 Sean Hill 12.46 min
2 Napon Jumroonwong 13.34 min
3 Jar Ja 13.53 min
4 Tang RKC 13.59 min
5 Megevand Rudy 14.14 min

 

Position Elite Men Elite Women
1 Sean Hill 12.46 min Taksaporn Kowsuwan 16.17 min
2 Napon Jumroonwong 13.34 min Meitinee Sankanaphorn17.09 min
3 Jar Ja 13.53 min Wanchalerm Sabuhom 20.19 min
4 Tang RKC 13.59 min Chamavee Kerdmanee 20.27 min
5 Megevand Rudy 14.14 min -

 

Position Master A Master B
1 Jakkrit Thongaon 14.14 min Seksan Phomark 14.46 min
2 Ekaphol Jamsra 14.31 min Niran Niyomjit 15.52 min
3 Anusorn Naksila 14.39 min Tim Soeten 15.58 min
4 Nattapong Kornwipasruang 14.41 min Attapon Mokmon 16.02 min
5 Pran Phorun 15.06 min Montri Boonsane 16.08 min

 

Position Junior -
1 Sakthat Khanwichai 15.50 min -
2 Tanakit Pueugpunmuk 16.58 min -
3 Pran Phorun 15.06 min -
4 Montri Boonsane 16.08 min -
5 Rames Bunyaratanawong 22.21 min -

 

View All