เอนดูโร ซีรีย์ ประเทศไทย

การแข่งขันเมาเทนไบค์แบบเอนดูโร คืออะไร?

 

การขี่เมาเทนไบค์แบบเอนดูโร คือ รูปแบบการขี่ที่ถูกออกแบบให้ตอบสนอง ความต้องการด้านการผจญภัย ผสมผสานระหว่างการใช้ทักษะในการควบ คุมรถจักรยาน และความอดทนของร่างกาย เพราะเป็นการแข่งขันแบบต่อ เนื่องเชื่อมต่อกันหลายเส้นทาง ด้วยการวางเส้นทางให้มีความยากลำบาก พอประมาณ ไม่ใช่การขี่วิบากไปตามภูมิประเทศแบบครอสคันทรี หรือ การขี่ลงเขาด้วยความเร็วสูงผ่านอุปสรรค์ยากๆ เสี่ยงอันตรายแบบดาวน์ ฮิลล์ แต่จะแข่งเป็น Stage หรือเป็นช่วงๆ โดยแบ่งเป็นช่วงขี่ขึ้น Transfer หรือ Liaison Stages (ลิเอซอน สเตจส์) แบบกำหนดเวลา

 

นักแข่งต้องไป ให้ถึงจุด Start ภายในเวลาที่กำหนดโดยมีช่วงพัก และช่วงแข่งขันเพื่อให้นัก จักรยานได้พักผ่อน ฟื้นสภาพร่างกายให้พร้อมสาำหรับการแข่งใน Stage ต่อไป เรียกว่า Special Stage ซึ่งจะเป็นเส้นทางดาวน์ฮิลล์ ขี่จักรยานลงเขา ด้วยความเร็วบนเส้นทางวิบากให้ได้ใช้ทักษะความสามารถในการบังคับรถ จักรยานกันอย่างเต็มที่ เน้นความสนุกสนานตื่นเต้น แต่จะไม่อันตรายเท่ากับ การแข่งขันจักรยานแบบดาวน์ฮิลล์แท้ๆ ไม่จำากัดประเภทของรถจักรยาน นักแข่งต้องประเมินเส้นทาง ทักษะ ตามความเหมาะของตนเอง

จุดเด่นของ Thailand Enduro Series

1. TES เป็นการแข่งจักรยานเอ็นดูโรที่มีมาตรฐานระดับโลก รายการแรกในประเทศไทย
2. เป็นการแข่งขันที่กำลังเป็นกระแสโลก และเป็นอีกหนึ่งไลฟ์สไตล์ของคนที่ชื่นชอบกีฬา Adventure ที่ได้รับความสนใจมากขึ้นจากนักปั่นจักรยานในประเทศ
3. TES เป็นสนามการแข่งขันที่มากกว่าการแข่งขัน เพราะเป็นที่ๆสร้างสรรค์ทั้งมิตรภาพ และการแข่งขันในสนามเดียวกัน
4. คืนกำไรให้สังคมในชุมชนนั้นๆ ที่ TES ไปสร้างสนามการแข่งขันและจัดการแข่งขันในพื้นที่นั้นๆ เรามอบทุนสนับสนุนอุทยานแห่งชาติและสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่
5. ตอบโจทย์และต่อยอด กระแสความนิยมสูงสุดของกีฬาจักรยานอย่างต่อเนื่อง
6. ตารางการแข่งขัน ที่จัดเป็น Off Season ของการแข่งขันระดับนานาชาติ และเป็น Low Season ของต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยดึงดูดนักแข่งต่างประเทศได้ดี

 

ระบบจับเวลาหัวใจของการแข่งเอนดูโรและ Thailand Enduro Series

การแข่งขันเมาเทนไบค์เอนดูโรเป็นการแข่งจับเวลาประเภทบุคคล กรรมการจะปล่อยตัวผู้แข่งขันทีละคนโดยผู้ที่ทำเวลาได้เร็วที่สุด รวมทุก Stage การแข่งขันจะเป็นผู้ชนะ และไร่เรียงลำดับรองลงไป ทั้งยังมีรายละเอียดปลีก ย่อยในเรื่องของเวลาการแข่งขัน และการตัดสินค่อนข้างซับซ้อน บริษัท 299 จำกัด ผู้จัดการแข่งขันจึงเลือกใช้อุปกรณ์จับเวลามาตรฐานเดียวกับรายการแข่งระดับโลกอย่าง Enduro World Series จาก SPORTident ที่สามารถจับเวลาในแต่ละ Stage ของนักจักรยานแยกออกเป็นรายบุคคลเพื่อนำผลเวลามารวมกันภายหลังได้อย่างละเอียด ถูกต้องเที่ยงตรงยุติธรรม